هولوگرام پرينتينگ هولوگرام پرينتينگ .

هولوگرام پرينتينگ

توليد هولوگرام توسط ليزر هولوگرافي

توليد هولوگرام توسط ليزر هولوگرافي

بسياري از افراد تصور مي كنند كه براي توليد هولوگرام  از ليزر ديود هولوگرافي اينتگراف استفاده مي­شود. اگر شما مايل به استفاده از ليزر هولوگرافيخود هستيد، خبري عالي براي شما اين است كه همه­ دستورالعمل­هاي ما همچنان قابل كاربرد است. شما فقط بايد چندي از ملاحظات را در ذهن داشته باشيد.


برچسب: هولوگرام، هولوگرافي، ليزر هولوگرافي، توليد هولوگرام، ساخت هولوگرام، ليزر ديود هولوگرافي، صفحه هولوگرافيك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۹:۳۴ توسط:نادر رفيعي موضوع:

طراحي و تست هولوگرام

چرا هولوگرام طراحي و تست ميشوند.

 همانطور كه ما هولوگرام ها را در اينجا يعني Hague توليد مي كنيم طراحي و تست مي شوند و براي گرفتن جلوي جعل وتقلب ارائه مي شوند و مي توانيد اطمينان داشت كه آنها با بهترين امنيت ممكن به شما ارائه مي شوند. علاوه بر اين، آنها نه تنها به مشتري حس امنيت مي دهند، بلكه برند تجاري مارا ار جعل حفظ كرده و ظاهري قابل توجه به محصول شما مي دهند.
برچسب هولوگرام

Hague يكي از اعضاي قابل احترام انجمن سازندگان هولوگرام بين المللي (IHMA) مي باشد و ما انتخاب بزرگي از هر دو برچسب هاي هولوگرام عمومي و سفارشي را براي شركتها و سازمان هايي در سراسر جهان ارائه مي دهيم.

ما هميشه از اكثر فناوريهاي هولوگرافي به روز استفاده مي كنيم، و همه هولوگرام هاي ما براي همه نگراني هاي شما طراحي و ساخته شده اند. 


برچسب: هولوگرام، هولوگرافي، برچسب هولوگرام، برچسب هاي هولوگرام، ساخت هولوگرام، توليد هولوگرام، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۲۴:۵۰ توسط:نادر رفيعي موضوع:

علت اينكه هولوگرام نشانه اصل بودن كالاست چيست؟

هولوگرام نشانه اصل بودن كالا

همانطور كه ما هولوگرام ها را در اينجا يعني Hague توليد مي كنيم طراحي و تست مي شوند و براي جلوگيري از تقلب و تخريب ارائه مي شوند و مي توانيد اعتماد كنيد كه آنها با بهترين امنيت به شما ارائه مي شوند. علاوه بر اين، آنها نه تنها به مشتري حس امنيت مي دهند، بلكه از برند شما محافظت مي كنند و ظاهري قابل توجه به محصول شما مي دهند.
برچسب هولوگرام

Hague يكي از اعضاي قابل احترام انجمن سازندگان هولوگرام بين المللي (IHMA) مي باشد و ما انتخاب بزرگي از هر دو برچسب هاي هولوگرام عمومي و سفارشي را براي شركتها و سازمان هايي در سراسر جهان ارائه مي دهيم.


برچسب: هولوگرام، برچسب هاي هولوگرام، ساخت هولوگرام، توليد هولوگرام، برچسب امنيتي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۰۱:۱۶ توسط:نادر رفيعي موضوع:

پروژه هاي هولوگرام

انواع پروژه هاي هولوگرام

پروژه هاي دانش هولوگرام براي انجام دهندگان هولوگرام، در محدوده ي مفاهيم پايه اي تا كارهاي نسبتاً پيچيده قرار گرفته است. بسياري از پروژه هاي مدرسه اي يا متوسط معمولاً نيازمند استفاده از روش علمي هستند.پس در پروژه ي هولوگرامي كهه ما در زير توضيح داده ايم،ما متغيري كه مي تواند در هرپروژه ي هولوگرام تغيير كند راا ليست كرده ايم،همچنين سؤالات فرضي اي كه به ما براي شروع كار كمك مي كنند.ماا همچنين به طور مختصر بيان كرده ايم كه چگونه هر پروژه ي هولوگرام با كاربردهاي روزمره و 
دنياي واقعي مرتبط مي شود
هولوگرام

ايجاد هولوگرام انعكاسي

پيش از دنبال كردن پروژه هاي تشريح شده در زير، پيشنهاد ميكنيم كه شما در ابتدا يك هولوگرام انعكاسي (reflection) پايه اي بسازيد،كه انجام آن خيلي ساده است و يكي دو ساعت بيشتر زمان نمي برد ("هولوگرافي ساده" را ببينيد). انجام اين كار به شما امكان فهم مفاهيم پايه اي قبل از تغيير متغيرها در تنظيمات را مي دهد (كه "آزمون"است). در بعضي موارد، ممكن است شما  بخواهيد كه يك هولوگرام انتقال(transitionn) بسازيد كه انجام اينكاري ساده است (قسمت "چگونه يك هولوگرام انتقال بسازيم"را نگاه كنيد).
هولوگرافي

در زمان استفاده از روش علمي، فقط يك متغير را در يك زمان تغيير دهيد و باقي موارد را ثابت نگه داريد. در اين صورت شما مي توانيد ارتباط بين متغير و نتيجه را مشخص كنيد.

پروژه ي پايه اي مربوط به هولوگرام

متغير:مقدار زماني كه شما صفحه ي هولوگرافيك و هدف (object) را با ليزر تابش مي  دهيد را تغيير دهيد.

سؤال فرضي: آيا هولوگرام روشنتر يا تاريكتر مي شود؟ آيا اين كار رنگ را تغيير مي دهد؟ آيا تابش بيش از حد كاري انجام مي دهد؟ چرا؟
برچسب هولوگرام

كاربردهاي روزمره: تعيين زمان بهينه ي تابش موضوعي است كه انجام دهندگان حرفه اي هولوگرام هر روزه با آن دست به گريبان هستند.

چرا اين موضوع مورد توجه است؟شما از نتايج، شگفت زده خواهيد شد،چون نتايج چيزي نيست كه شما به طور معمول به آن فكر كرده ايد. هرچندهولوگرافي در بعضي موارد باا  فوتوگرافي (عكاسي) مشابهت دارد ولي فيزيك آن در واقع تفاوتهايي با آن دارد.


برچسب: هولوگرام، هولوگرافي، هولوگرافيك، هولوگرام پرينتينگ، پروژه هولوگرام، دانش هولوگرام،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۴۳:۵۲ توسط:نادر رفيعي موضوع: